Ắc Quy Xe Mercedes C300

Mercedes C300 sử dụng ắc quy theo xe loại Varta DIN 70Ah, ắc quy thay thế cho xe Mercedes C300 là loại DIN 75Ah có kích thước tương đương,

Hiển thị tất cả 3 kết quả