Ắc Quy Xe Mercedes C180

Xe Mercedes C180 2000-2005 sử dụng ắc quy loại DIN 100AH,
Xe Mercedes C180 (W205) 2020 sử dụng ắc quy loại AGM DIN 70ah, ắc quy thay thế loại DIN70-75Ah,
Xe Mercedes C180 (W205) 2020 sử dụng acquy phụ loại tụ điện (bộ chuyển đổi điện áp)

Hiển thị tất cả 11 kết quả